2 Mayıs 2012 Çarşamba


Hareketli oyunlar
1-EŞLİ KOVALAMACA
Sınırları belli bir oyun alanında, çocuklar arasından altı kişi seçilir. Bunlar ikişer ikişer eşlendirilir ve birbirlerinin ellerinden tutarlar: Oyuna başlama: Oyunu yöneten işaret verince, elele tutan eşler tek olanları kovalamaya başlar, eşlerden birisi bu arada hangi oyuncuya elini değdirmişse onunla yer değiştirir. Belli bir süre sonra hiç vurulmamış olanlar oyunda başarılı sayılır. (Eşlerden birisi oyuncuyu vurabilir, her ikisi vuramaz)
2-EL TUT KURTUL
Oyuncular arasından bir ebe seçilir, diğeri oyun alanına dağılırlar. Oyuna başlama işareti verilince, ebe tek olan arkadaşlarını kovalamaya başlar. Bu çocuklar vurulacağını anlayınca hemen bir çocuğun elinden tutar, vurulmaktan kurtulur. Ebe bu sefer başka birini kovalar. El tutmadan vurulan, ebe ile yer değişir.
3-KEDİ İLE FARE:
Çocukların serbestçe oynayabilmeleri için bu oyunu açıklık bir yerde oynamak daha iyidir
Bir tara ya bir iskemle, yad bir direk veya çocukların arkasına geçerek saklanabilecekleri herhangi bir şey konulur. Bazen de ağaçta bu vazifeyi görebilir. Bundan on onbeş metre uzakta bir çizgi çekilir. Çocukların içinden bir tanesi kedi olur. Ağacın veya iskemlenin arkasına saklanır, diğer çocuklar ise faredir.Onlar çizgini arkasında dururlar. Fareler diye işaret verilince fare olan çocuklar hepsi birden kedinin saklı olduğu yere doğru giderler ve iskemle veya ağaca fareyi takliden elleriyle dokunurlar. Kedi istediği zaman saklı olduğu yerden çıkar, fareleri ta çizgiye kadar kovalar, çizgiye gitmeden yakalanan fareler kedi yavrusu olurlar, büyük kedi ile beraber ağacın arkasına saklanırlar, sonra kedinin emriyle fareler yaklaştığı zaman onunla beraber fareleri kovalarlar, oyuna böylece bir fare kalıncaya kadar devam edilir. En sona kalan fare öteki oyun için kedi olur.

4-TAZI VE TAVŞAN
Çocuklar elele tutuşarak bir daire teşkil ederler. Çocuklardan biri tazı olup dairenin içinde durur, bir diğeri ise tavşan olup dairenin dışındadır. Tazı tavşanı kovalar ve dairenin öbür tarafına geçmeye çalıştıkça dairedekiler kollarını alçaltarak veya yükselterek mani olmaya çalışırlar. Arada sırada çocuklar tazıyı dairenin öbür tarafına geçmeye bırakırlarsa oyun daha heyecanlı olur. Tazı tavşanı tutunca daireye girilir ve yerlerine başkaları tazı ve tavşan olur.
5-Kurt-Kuzu (Kuyruk koparma) : çocuklar iki gruba ayrılır, herkes önündekinin beline sarılır. En öndekiler diğer grubun en sonundakini koparmaya çalışır. Kopanlar koparan grubun içine katılır. Kaç kişi koparılıp katılırsa o kadar puan alır.
 
6-Kol Koparma : çocuklar karşılıklı olarak iki sıra olur. Arada 20-25 m mesafe bulunur. Herkese numara verilir. çocuklar sıkı sıkıya elleriyle kenetlenir. Karşı taraftan birinin numarası söylenir. O koşarak gelip bu diziyi koparmaya çalışır. Koparırsa bir kişiyi esir alır, koparamazsa kendisi esir olur, o diziye katılır. En çok esir alan taraf oyunu kazanır.
 
7-Tavşan Yuvada : çocuklar halka olur, her çocuk bulunduğu yere bir çember çizer. Çember sayısı çocuklar dan 1-2 eksik olmalıdır. Bu çemberin dışına çıkılır. Çemberlerin çevresinde şarkı söyleyip el çırparak dönülür. Düdükle yada komutla herkesin bir çembere girmesi istenir. Açıkta kalan oyundan çıkarılır.
 
8-Ağacını seç : Aynı oyun ormanlık alanda çember yerine ağaçlar seçilerek oynatılır. Ancak bunda seçilen ağaç sınırlandırılmalıdır. Komutla her çocuk ağacı değiştirir. Açıkta kalan cezalandırılır.
 
9-Hırsız-Polis : çocuklar 15-20 m. Ara ile iki sıra yapılır. Bir grup hırsız, diğer grup polis olur. Tam ortaya bir çember çizilir. İçine eşya konur. Sıradaki her çocuga bir numara verilir. Numarası söylenen hırsız ve polis çember yakınına gelir. Hırsız eşyayı çalmaya, polis yakalamaya çalışır. Başaramayan diğerine esir olur.
 
9-Arkada Kalma : Lider sürekli yer değiştirir. Düdükle çocuklar liderin arkasında sıra olacaktır. En sona kalan yada hiç sıraya giremeyen oyunu kaybeder.
 
10-Halat çekme : Yere paralel iki çizgi çekilir. çocuklar iki eşit guruba ayrılır. Çizgiler arasında, halat üzerine bir fular bağlanır. Halatı çekerek fuları kendi tarafına geçiren grup kazanır.
 
11-Hazine : Bir bölgenin etrafı 1 m ya da 75 cm yükseklikte halatla çevrilir. Burası hazine dairesidir. Bir grup içeride muhafız olur. Fularları kemerlerine kolayca alınacak şekilde bağlanır. Diğer grup fular kapacaktır. Bir süre sonra yer değiştirirler. Aynı süre onlar fular kapar. Süre sonunda çok fular alan oyunu kazanır.
 
12-Kozalak oyunu : Bir kova kozalak düzensiz olarak sağa sola saçılır. grup sayarak geri toplarlar. En çok kozalak toplayan ve kovaya koyan grup kazanır.
 
13-Üç kozalak oyunu : Bir kova ve üçer kozalak (taş) verilen gruplar kova ile kovaya 5 m. uzakta çizilen bir daire içine kozalakları tek tek taşır, sonra kovaya geri getirir. Önce bitiren grup kazanır.
 
14-Elma-simit yedirme yarışı : Gözleri bağlı ikişer yarışmacı birbirlerine simit yada elma yedirmeye çalışır. Önce bitiren kazanır. Ya da elma veya simit ipe bağlanarak asılır. Herkes kendi yemeye çalışır. Önce bitiren kazanır.
 
15-Şapka içindeki hayvanı görme : Bir defalık şaka oyunlarındandır. Şapka içinde istediği hayvanın gösterileceği söylenir. Aslında şapka içinde ayna vardır. Bakan kendini görür.
 
16-Eşini bul oyunu : çocuklar dağınık şekilde dururlar. Lider düdükle birlikte parmaklarıyla bir sayı işaret eder. çocuklar gösterilen sayı kadar eşleşerek otururlar. Dışarıda kalanlar oyundan çıkar. İki çocuk kalana kadar oyun devam eder.
 
17-Kaç-kurtul oyunu : çocuklar karşılıklı durarak iki halka oluştururlar. Kaçan ve kovalayan iki ebe olur. Kaçan halka dışına çıkamaz. İki kişi arasına geldiğinde dinlenebilir. Eğer sıradaki çocuklardan birine arkasını dönerse kaçan odur. Kaçan vurulursa kaçanla kovalayan değişir.
 
18-Peşimden gel-karşımdan gel : çocuklar daire olur ve çömelir. Ebe ayakta kalır. Daire çevresinde dolaşırken bir çocugun sırtına dokunarak “Peşimden gel.” Yada “Karşımdan gel.” Der. “Peşimden gel.” Derse ebeyi kovalayıp dokunup geri dönerek yerine oturur. Vuramazsa ebe koşarak boşalan yere oturur. “Karşımdan gel.” Derse aksi istikamette koşarak boşalan yeri kapmaya çalışırlar. Ayakta kalan ebe olur.
 
19-Teyzem Paris’ten geldi. : Seçilen çocuklar sırası ile sakız çiğneme; makas, dikiş makinesi, bisiklet, çamaşır makinesinin çalışmalarını taklit edeceklerdir. Ancak her taklide başlamadan önce aralarında sıra ile şu konuşma geçer. “-Teyzem Paris’ten geldi.” “-Ne getirdi?” “Sakız....” Her yanıttan sonra taklit başlayacaktır.
 
20- KEDi VE FARE

Öğrenciler bir veya iki halka üzerinde sıralanır. Yüzleri içe dönüktür. Bir oyuncu kedi olarak seçilir. Bu dairenin dışında kalır. Diğeri ise fare olarak dairenin ortasındadır. Kedi ; "Ben kediyim" diye seslenir.
Fare : "Ben de fareyim" der.
Kedi : "Seni yakalayacağım."
Fare : "Yakalayamazsın."
Oyun bundan sonra başlar. Kedi diğer oyuncuların engellemelerine rağmen fareyi yakalamak ister. Fare yakalanmamak için kaçar. Dairedeki çocuklar farenin kaçmasını sağlamak için ona yol verirler. Fare yakalanınca oyuna yeniden başlanır.
21-OYUNCAK OYUNU

Bütün çocuklar bir halka üzerinde sıralanırlar. Birisi ortadadır. Bütün öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra öğretmen numaralara isimler verir.
Örneğin ; 1. ler Bebekler,
2. ler Trenler,
3. ler Toplar,
 
4. ler Tahta askerler,
5. ler Uçaklar,
6. lar Taksiler.
Bundan sonra ortadaki oyuncu, "Trenler" diye bağırır. Tren olan ikiler, geriye doğru bir adım atarak halka etrafında koşarlar ve tekrar yerlerine gelirler. Yerine ilk gelen öğrenci elini yukarıya kaldırır ve ortadaki ile yer değiştirerek, ikinci oyunu o başlatır.

22-GÜNAYDIN ( BENİMLE GELME )

Öğrenciler bir halka üzerinde, yüzleri merkeze dönük olarak durur. Bir ebe halkanın dışındadır. Halkanın etrafında koşarken hafifçe bir arkadaşına dokunarak, "Benimle gelme." der. İki oyuncu ters istikamette koşarlar. Karşılaştıkları zaman birbirlerini eğilerek selamlarlar ve "Günaydın" derler ve boş kalan yeri kapmak için koşularına devam ederler. Boş yeri kapamayan öğrenci ebe olur ve oyunu tekrarlar.

23-OYUNCAK KORUYUCUSU

Öğrenciler yüzleri merkeze dönük olarak bir halka oluştururlar. Dairenin merkezine bir oyuncak veya bir eşya konur. Bir çocuk bunun muhafızıdır. Bu öğrenci, elindeki topu halkada bir arkadaşına atar. Halkadakiler topla oyuncağı devirmek isterler. Bunu kim devirirse o muhafız ile yerini değiştirir, böylece oyun devam eder.24-BENiMLE GEL

Bütün öğrenciler bir halka üzerinde yüzleri içe dönük olarak dururlar. Bir kişi dairenin dışındadır. Dışarıdaki oyuncu halkanın etrafında koşmaya başlayınca oyun başlar. Koşan oyuncu bir arkadaşının sırtına hafifçe dokunarak " Benimle gel." der. Dairenin etrafında bir kere koşu, arkadaşının yerini almaya çalışır. Vurulan oyuncu, arkadaşı kendi yerine gelinceye kadar dokunmaya çalışır. Bunda başarısız olursa ebe olur ve başka birisini koşturur. Eğer arkadaşına yerine gelmeden önce dokunursa kendi yine yerine geçer. Arkadaşı ikinci defa ebe olur.25-YUVARLANAN TOPTAN KAÇ

Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrılan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki çocuklar bir voleybol topunu ortadaki çocuğa doğru yuvarlayarak onu vurmaya çalışırlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer değiştirerek oyuna devam edilir.

26-TOP ATMA

Öğrenciler yüzleri ortaya dönük, bir halka üzerinde yer alırlar. Ortada, elinde voleybol topu ile bir çocuk bulunur. Oyun başlayınca ortada bulunan oyuncu halka üzerindekilere topu iki elle, tek elle veya voleyboldaki gibi vuruşlara yaparak atar. Yandaki oyuncular da aynı şekilde topu oradaki oyuncuya atmaya çalışırlar. Öğretmen bir süre sonra ortadaki oyuncuyu değiştirir.

27-BAHÇEDEKi midilli

Çocuklar el ele tutarak, bir halka yaparlar. Yüzler ortaya dönüktür. Midilli olan çocuk ortadadır.
 
Dairedeki çocuklar ; " Midilli, sen bahçemize nasıl girdin ?"
Midilli ; " İçeriye atladım."
Dairedeki çocuklar ; "Nasıl çıkacaksın ?"
Midilli ; " İşte böyle."
Dedikten sonra Midilli, halkadakilerin kolları altından çeşitli denemeler yaparak halka dışına çıkamaya çalışır. Midilli dışarı çıkar çıkmaz, halka üzerindeki oyunculardan 3,4 tanesi koşucu olurlar ve Midilli'yi yakalamaya çalışırlar. Midilliyi ilk yakalayan bir sonraki oyun için Midilli olur.

28-MENDiL DÜŞÜRME

Bütün öğrenciler el ele tutuşur, yüzleri merkeze dönük olarak halka bir yaparlar. Elinde mendil olan bir oyuncu, halka etrafında koşmaya başlar. Mendili bir arkadaşının arkasına bırakır, koşusuna devam eder. Yakalanmadan arkadaşının yerini almaya çalışır. Arkasına mendil konulan öğrenci, mendilin farkına vardığı anda onu alır ve ebenin arkasından kovalar. Eğer kendi yerine kadar arkadaşına dokunamazsa ebe olur. Oyunu tekrarlarlar. Eğer arkadaşına dokunmaya muvaffak olursa kendi yerini alır, arkadaşı ikinci kez ebeliğe devam eder.
29-HENDEK ATLAMA

Birbirine paralel olmayan iki çizgi çizilir. Bir ucun açıklığı 50 cm, diğerinin ise 2 metre kadardır. Öğrenciler tek sıralı derin kolda dizilir. Çocuklar önce dar yerden atlamaya başlarlar. Atlayanlar sona kadar devam ederler. Atlayamayanlar yeniden kendilerini denerler.

30-İTFAİYECİ

Birbirlerinden 15 metre uzaklıkta paralel iki çizgi çizilir. Bütün öğrenciler çizginin biri üzerinde, yüzleri diğer çizgiye dönük olmak üzere yer alırlar. Karşı çizginin biraz gerisinde "İtfaiyeci" bulunur. Öğrencilerin hepsine 1'den 4'e kadar numara verilmiştir. Örneğin İtfaiyeci ; "Yangın ! Yangın ! 1 numaralı istasyon " diye bağırır. Bir numaralar karşı çizgiye kadar koşup geri dönerler. Diğer gruplar da bu şekilde çağırılır. Bazen itfaiyeci ; " 1 numaralı istasyon " diye bağırır. Bir numaralar karşı çizgiye kadar koşup geri dönerler. Diğer gruplar da bu şekilde çağırılır. Bazen itfaiyeci ; " Yangın ! Yangın ! Alarm var !" diye bağırır. O zaman bütün öğrenciler karşıya kadar koşup geriye dönerler.

31-E S İ R A L M A V E V E R M E

Oyuncular karşılıklı iki sıra olur. Aralarında 7-8 metre mesafe vardır. Her sıra sağdan numara sayar. A sıranın bir numarası karşıya gider. O sıranın önünden geçerken bir kişinin herhangi bir yerine dokunur ve yakalanmadan kendi sırasına doğru kaçar. Kendisine dokunulan oyuncu bunu öbür sıranın hizasına kadar kovalamaya başlar. Eğer oyuncuyu yakalarsa, yakalanan oyuncu B sırasına esir olarak gider, o sıranın en sonuna eklenir. Dokunulmadan kaçarsa B sırasındaki kovalayan oyuncu esir olur ve A sırasının en sonuna eklenir. Belli bir süre sonra hangi sıra daha fazla ise o taraf oyunu kazanır.

32-HAYVANAT BAHÇESİ

Bütün öğrenciler eşit olarak iki gruba ayrılırlar. Aralarında 4-5 metre mesafe olacak şekilde karşılıklı iki paralel çizginin üzerinde, yüzleri birbirlerine dönük olarak dizilirler. Bir grup kendilerine ( kendi aralarında seçerek ) bir hayvan ismi alır. Diğer gruba doğru yaklaşırlar. İki -üç adım kala ismini aldıkları hayvanın taklidini yapmaya başlarlar. Karşı taraftan herhangi bir oyuncu bunun hangi hayvan olduğunu tahmin ederse, hayvan ismi alan grup kendi çizgilerini geçinceye kadar kaçar, hayvanın ismini bilen grup kovalar. Yakalananlar, yakalayan gruba geçer. Oyun sıra ile devam ettirilir.

33-KÖPEKLER VE TOP

Bütün çocuklar gruplaşır, birer köpek ismi alırlar. Örneğin ; Finolar, Buldoklar, Çobanlar, Av köpekleri vb. hepsi bir çizgi üzerinde sıralanarak tek sıralı safta toplanırlar. Bir çocuk bir voleybol topu alır, bir grup köpeğin ismini çağırarak topu ileriye doğru yuvarlar. O ismi alan köpekler , topun arkasından tutmak için koşarlar. Kim önce topu yakalarsa, o atıcı olur ve oyun böylece devam eder.


34-BAHÇE YARIŞI

Başta bir lider olmak üzere bütün oyuncular bir çizgi üzerinde toplanırlar. Liderde bir top vardır. Diğer çocuklar gruba yaklaştırılıp 3-4 sebze ismi verilir. ( Biber, lahana, domates, havuç ) Lider topu sahaya doğru yuvarlarken ismi konmuş sebzelerden birini çağırır. Bu isimdeki sebzeler topu yakalamak üzere koşarlar. Kim önce topu yakalarsa liderle yer değiştirir. Diğerleri ilk yerlerine gelir, lider yeniden oyunu tekrarlatır.

35-TAVŞAN KOŞ

Çocuklar, tavşanlar ve tilkiler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tavşan grubunun başına bir "Anne Tavşan" seçilir. Tilkilerin kenarda bir evi olur ve bu civarda tilkiler saklanır. Anne tavşan çocuklarını geziye çıkarır ve tilkilerin evine doğru ilerler. Anne tavşan tilkilerin evine iyice yaklaştığı ve onların farkına vardığı zaman ; "Koş Tavşan, Koş ! " diye bağırır. Tavşanlar da evlerine doğru koşmaya başlarlar. Yakalananlar tilki olur. Oyun bir kaç defa böyle devam eder.

36-TOP OYUNU

Çocuklar, sayısı kadar gruba ayrılırlar. Her gruba bir top verilir. ( şimdi bir grubun nasıl oynayacağını izleyelim ) Her grupta 7 kişi olduğunu kabul edelim. 6 kişi bir çizgi üzerine dizilir ve 7 numaralı öğrenci bunların 4-5 adım ilerisinde onlarla yüz yüze gelecek şekilde yerini alır. 7 numaralı oyuncuda top vardır. Bu topu sırasıyla 1,2,3,4 diye sayarak en baştaki oyuncuya atar. O da tekrar 7 numaralı oyuncuya atar. Bu atıp tutma sırasında topu oyuncu tutamazsa en arkaya geçer, sıradaki oyuncu onun yerine geçer.

Not : Bu mesafe yakın görülürse uzatılabilir.

37-SENİ TUTABİLİR MİYİM ?

Bir öğrenci lider olur ve çizginin üzerinde durur. Diğerleri sarı, kırmızı, siyah, beyaz renklerini alırlar. Renk ismi alanlar liderden 4-5 metre mesafede dağınık olarak dururlar. Çocuklar seslenir ; "Ali seni tutabilir miyiz ?" Lider ;"Eğer beyazsanız ?" der. Beyazlar Ali'yi ( Yani lideri ) tutmak için koşarlar. Hangisi önce Ali'ye dokunursa o lider olur ve oyuna böylece devam edilir.

38-HOPLA MİDİLLİ

Bütün çocuklar bir çizgi üzerinde sıralanır. İçlerinden birisi Midilli olur. Midilli iki ayağı ile hoplaya hoplaya bir kaç adım ileri giderken, diğerleri de onu taklit ederek takip ederler. Birden bire Midilli "Dur" der ve gerideki çizgiye kadar arkadaşlarını kovalayarak onları vurmaya çalışır. Yakalananlar, Midilli'nin yardımcısı olur ve bir dahaki seferde onlarda arkadaşlarını vurmaya çalışır. En son kalan oyuncu bir dahaki oyun için Midilli olur.
39-ÜÇ AYI

Oyunculardan biri çocuk ayı, diğeri anne ayı, öteki baba ayı olur. Bahçenin bir köşesine gider, sırtlarını arkadaşlarına dönerler. Diğerleri bahçenin başka bir ucundan başlayarak ayılara yaklaşırlar. İçlerinden bir sorar ;
- Evde kim var ?
- Çocuk ayı.
Başka biri sorar ;
- Evde kim var ?
- Anne ayı.
Ve başka biri sorar ;
- Başka kimse yok mu ?
- Baba ayı var.
Bunun üzerine üç ayı arkadaşlarını kovalamaya, diğerleri de kaçmaya başlar. Yakalanan öğrenci olduğu yere oturur. Son üç kişi kalana kadar oyuna devam edilir. Sonraki oyunun ayıları bunlar olurlar.

40-AĞAÇLARDAKİ SİNCAPLAR

Bütün çocuklar 7-8 kişilik gruplara ayrılırlar. Her grup el ele tutarak bir daire yapar. Bir kişi ortada bulunur. Birisi de ebe olarak dışarıdadır. Daireyi oluşturan çocuklar bir ağacı temsil eder. Dairenin ortasındaki öğrenciler sincaplardır. Ebe olan öğrenci de sincaptır. Öğretmenin düdüğü ile sincaplar, kendi dairesinden çıkar ve başka daireye giderler. Bu sırada ebe olan sincap da kendisine bir ağaç bulur. Dışarıda kalan ebe sincap olur. ( Öğretmen bütün çocuklara sincap olma olanağı vermelidir.)


41-SIKI SIKI SARILALIM

Bütün öğrenciler dağınık olarak bahçede dolaşmaya başlarlar. Bir yandan da öğretmenin vereceği komutu izlerler. Öğretmen düdüğü çalar ve aynı anda kollarından birini havaya kaldırarak parmaklarıyla herhangi bir sayı gösterir. ( 1,2,3,4 veya 5 ) Düdük sesini duyan öğrenciler öğretmenin hangi sayıyı gösterdiğine bakarak bu sayıyı tamamlamak üzere arkadaşlarına sıkı sıkı sarılır. Bir süre sonra öğretmen oluşan grupları kontrol eder, sayıyı tamamlayamayan veya tek kalan öğrencileri eler ve oyuna devam edilir. (1 sayısı işaret edildiğinde öğrenciler tek başlarına hazır olda beklerler.)


42-KOYUNLAR VE KÖPEKLER

Öğretmen bütün kahverengi ayakkabılılar koyundur der. Diğerleri de köpek olurlar. Bundan sonra öğretmen ; "Kaçın koyunlar" der ve koyunlar kaçmaya başlar. Bir kaç saniye sonra köpeklere " Yakalayın koyunları " denilir. Köpekler koyunların arkasından gider ve onları yakalayıp geri gelirler.

43-L İ D E R İ İ Z L E

Bütün çocuklar eşit sayılarda 7-8 gruba ayrılır. Bir grup 7 kişiden fazla olmamalıdır. Her grup derin kolda toplanır. 1 numaradakiler grubun lideridir. Öğretmenin işaretiyle oyun başlar. Lider çeşitli yürüyüş ve hareketler yapar, diğerleri onu takip ederler. 3-5 hareketten sonra öğretmen yine düdük çalar ve lider değişsin der. Bu komutla 1 numaradaki lider en arkaya geçer ve 7 numaralı oyuncu olur. 1.numaradakiler liderdir. ( Yani önde olan lider olur.) Öğretmen her çocuğa bir lider olma şansını tanımalıdır.

44-Ç Ö M E L İ K E L S E N D E

Öğrenciler bahçeye dağılırlar. Bir kişi ebe olur. Öğretmen düdük çalınca ebe hariç diğer çocuklar leylek gibi tek ayakları üzerinde dururlar. Ebe dokunmak üzere leyleklere yaklaşır. Leylekler bir ayakla sekerek kaçarlar. Kime dokunursa o çömelir. En son kalan leylek, ebe olur.45-İ H T İ Y A R S İ H İ R B A Z

Bir çocuk "İhtiyar Sihirbaz" olarak seçilir. Diğerleri bir kaç adım mesafeden onu izlerler. Çocuklar sihirbazla alay ederler ; "İhtiyar sihirbaz, sihrini kaybetti !" , "sözde zengindi ama yerden 5 kuruşu bile alıyor !" derler. Sihirbaz kızar ve döner ; "Sizler kimin çocuklarısınız ?" diye sorar Çocuklar ; "Bakkalın Çocuklarıyız" , "kimsenin çocukları değiliz" , " Bekçinin çocuklarıyız " gibi değişik şeyler söylerler.
En sonunda birisi ; " Senin " der.
Sihirbaz kızar ve onları kovalamaya başlar. Kime elini değdirirse o çocuk sihirbaz olur, diğerlerini tutmak için o da sihirbaza yardım eder.
46- Mektup Var
 

Yarışmacılar yanyana dizilirler.Bir çocuk ebe olur.Hepsine bir kent adı verilir.Biraz ileriye bir kale çizilir.Ebe yarişmacılarla kale arasında durur ve ‘’ Size bir mektup var’’ diye bağırır.Çocuklar hep birden ‘’ Nereden? ‘’ diye sorarlar.Ebe ise bir kent söyler.Adı söylenen çocuk fırlayıp ebeyi tutmaya çalışır.Ebeyi kaleye varmadan yakalayabilen çocuk ebe olur.
 

47- Mısır Patlatma
 

Oyuncular küçük bir halka yapar ve çömelik duruma geçerler.oyunu yöneten:
 
- ‘’Şimdi hep birlikte mısır patlatacağız.Ocağımızı yakalım,mısırları tavaya koyalım,içine biraz yağ koyalım,lezzetli olması içinde içine biraz tuz atalımve mısırlarımızın ısınmasını bekleyelim.Mısırlarımız yavaş yavaş ısınmaya başladı.En alttaki mısır ısınmaya başladı ve patladı’’,der.Oyuncular ‘’Pat’’ sesi çıkararak zıplarlar.Oyunun yönetmeni :
 
- ‘’İki mısır daha ısındı ve patladı’’ der.Oyuncular iki defa pat sesi çıkarıp,zıplarlar.Oyunu yöneten,istediği biçimde mısırları patlatarak oyunu uzatır.’’Mısırların hepsi ısındı’’ der ve çocuklar ‘’Pat’’sesi çıkararak zıplamaya başlarlar.
 

48- Kapalı Gözle Nişan Alma Oyunu
 

MATERYAL : Yazı Tahtası,Tebeşir
 

OYUNUN OYNANMASI:
 

Öğretmen yazı tahtasına,çocukların boyunu aşmayacak bir yükseklikte iç içe üç daire çizer.Yazı tahtasının 4-5 adım karşısına bir oyuncu yerleştirilir.Öğretmen oyuncuya:
 
- ‘’Gözlerin bağlı olarak bu dairelerin en küçüğüne parmağını değdirebilirsen oyunu kazanacaksın ve Günün nişancısı olarak ilan edileceksin’’ der.Bundan sonra her oyuncu birer kez şansını dener.En küçük daireye nişan alanlar alkışlanır ve Günün nişancısı olurlar.
 

49- Yağmur,Kar,Fırtına
 

OYUNUN OYNANMASI:
 

Oyuna başlamadan önce Yağmur,Kar,Fırtına sözcüklerinin karşılığında yapılacak hareketler çocuklara öğretilir.Yönetici,yağmur dediği zaman oyuncular parmaklarını yere doğru çevirerek kollarını aşağı yukarı indirip kaldırmaya başlar.Kar denildiğinde eller göğüse vurulur.Fırtına denildiğinde bütün oyuncular ‘’vuuuuuuu’’ seslerini çıkarır ve el çırpmaya başlarlar.Önce oyunun bir denemesi yapılır,daha sonra oyuna geçilir.Oyunda değişiklik olarak ‘’Benim söylediğimi yapın.Sizi şaşırtmak için bazen yanlış hareketler gösterebilirim’’der.Oyunda yanılanlar seyirci olarak kalır,hareketlere katılmazlar.
 

50- Kedi Fareyi Bul
 

OYUNUN OYNANMASI:
 

Çocuklar arasından bir kedi seçilir.Bunun yüzü duvara döndürülür.Diğer oyunculardan biri fare olur.Bunu kedi bilmemelidir.Öğretmen kediyi yanına çağırir ve:
 
-‘’Arkadaşların arasında bir fare saklanmış.Sen bunu yakalarsan bütün arkadaşların kedi gibi miyavlayacaklar,ama uzağında olursan hiçbirinin sesi çıkmayacak ‘’ der. Bundan sonra kedi yavaş yavaş arkadaşları arasında dolaşmaya başlar.Ne zaman kedi miyavlamaları fazlalaşırsa fareye yaklaştığını anlar ve onlar arasından asıl fareyi bulmaya çalışır.Oyunu kazanırsa o da arkadaşları arasından bir kedi seçme hakkını kazanır.


BEDENSEL KOORDİNASYON GEREKTİREN BELİRLİ MANİPULATİF HAREKETLERİ YAPABİLME 
OYUN ADI: AMAN AVCI VURMA
 

KAZANIMLAR:
 

1)FARKLI AĞIRLIKTAKİ NESNELERİ TAŞIYARAK BELİRLİ BİR HEDEFE ATAR.
 
2)YÖNERGEYE UYGUN OLARAK NESNEYİ DOĞRU YERE FIRLATIR.
 

OYUNUN UYGULANIŞI:
Çocuklar oyun alanına dağılırlar.Ebe seçilen çocuğa bir top verilir.Çocuk topu arkadaşlarının bacaklarına değecek şekilde fırlatır.Topun değdiği çocuk topu alarak arkadaşlarının bacaklarına doğru fırlatır.Top kimseye değmez ise topu alarak yeniden oyuna başlar.
 

OYUN ADI: KÖPRÜ ALTINDAN TOP GEÇİRME
 

KAZANIMLAR:
 
1)NESNELERİ BELLİ BİR MESAFEDEKİ HEDEFE ATAR.
 
2)ZEMİN ÜZERİNE ÇİZİLEN ŞEKİLLER ÜZERİNDE DURUR.
 

OYUNUN UYGULANIŞI:

Çocuklar halka olur .Ayaklarını birbirine değmeyecek şekilde açarlar,belleri büküp ellerini dizlerine koyarlar,ebe seçilen çocuğun amacı topu arkadaşlarının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar.
 

OYUN ADI: PALYAÇONUN KARNININ DOYUR
 

KAZANIMLAR:
 
1)SÖZEL YÖNERGEYE UYGUN OLARAK SIRAYA GEÇER.
 
2)NESNELERİ BELİRLİ BİR MESAFEDEKİ HEDEFE ATAR.
 

OYUNUN UYGULANIŞI:
Oyun alanına kalın mukavvaya çizilmiş ağzı daire şeklinde oyulmuş bir palyaço resmi getirilir.Yüksekliği çocukların boyuna göre ayarlanır ve çocuklar arka arkaya sıraya geçerler.Hepsi sırayla ellerindeki topu palyaçonum ağzına atmaya çalışırlar.
 

OYUN ADI: TOP TAŞIMA YARIŞI
 

KAZANIMLAR:
 
1) SÖZEL YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ISINMA HAREKETLERİ YAPAR
 
2) GRUP ETKİNLİKLERİNİN KURALLARINA UYAR.
 
3) KENDİNİN VE BAŞKALARININ HAKLARINA SAYGI GÖSTERİR.
 

OYUNUN UYGULANIŞI:
Çocuklar iki gruba ayrılır.İki başlangıç çizgisi, birkaç metre uzağa da iki hedef çizgisi çizilir.Çocuklar düdük sesiyle topu avuç içlerinde tutarak hedef çizgiye doğru ilerlerler.Topu elinden düşürmeden,hedef çizgiye ilk önce ulaşan çocuk bir puan alır.En çok puan alan grup oyunu kazanır.
 

OYUNUN ADI: TOP TOPLAMA OYUNU
 
AŞ GRUBU: 5
 


KAZANIMLAR:
 
1)SÖZEL YÖNERGELERE UYGUN OLARAK TOP TOPLAR
2) VARLIKLARI RENKLERİNE GÖRE GRUPLAR.
 
OYUNUN UYGULANIŞI:
 
Çocuklar oyun alanına serbestçe dağılırlar.Bir sepet içine on onbeş kadar küçük top konur.Öğretmen topları çeşitli yerlere dağıtır .Çocuklarının birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.Oyun iki ayrı renkte toplarla,iki ayrı gruba ayrılarak yarışma şeklinde de oynanabilir
 
Amaç-3…. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketleri yapabilme


Oyun Adı: Çoban,Kuzular ve Kurt
Yaş: 5-6

Kazanım: Bedensel koordinasyonu sağlar.
Kazanım: Yönergeye uygun koşar.
Kazanım: İşitsel yönergelere uygun denge hareketlerini yapar.

Bir çocuk çoban seçilir. Bir çocuk kurt seçilir. Diğer çocuklar kuzu olurlar. Oyun alanının bir köşesine daire çizilir. Burası ağıl olur. Kuzular ağıldan uzakta durmaktadırlar. Çoban kuzularını bu ağıla götürecektir. Kuzular giderken kurt onları kapmaya çalışır. Çoban da kaptırmamaya çalışır. Kurt çobana saldıramaz. Çoban kurdu kovalayabilir.
Oyun kurdun “Hey çoban, haydi sürünü sür bakalım kuzularını.” Diye seslenmesiyle başlar. Çoban kuzularını önüne katar, kollarını açıp onları kurdun kapmasından koruyarak ağıla doğru sürer. Kurt da, sürünün sağından solundan, önünden arkasından saldırarak kuzuyu yakalamaya çalışır. Yakalanan kuzular oyundan çıkar, yakalanmadan ağıla girenler kurtulurlar. Kurt ağıla girenlere dokunamaz.

Oyun Adı : Denizde dalga var.
 
Yaş: 5-6


Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak zıplar.
Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak hoplar.


Çocuklar kendi aralarından her çocuğa bir balık adı verirler. Bir ebe seçilir. Oyun alanında istedikleri yerde bir daire çizerek yerlerinin belli ederler. Ebenin yeri yoktur. Ebe balıkların adını söyledikçe adı söylenen balık, ebenin arkasına geçer ve onunla gezmeye, hoplamaya, zıplamaya başlar. Ebe birden “Denizde Dalga Var” diye bağırmaya başlar. Ebenin arkasında balıklar istedikleri bir daireyi kapmaya çalışırlar. Açıkta kalan balık, ebe olur. Oyun yeniden başlar


Oyun Adı : Eşini Bul Otur.
 
Yaş: 5-6


Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak kalkar.
Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak oturur.
Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak hoplar.


Çocuklar oyun alanında ikişerli eş olurlar. Eşlerden biri iç dairede diğeri dış dairede olmak üzere içi içe iki daire oluştururlar. İç dairedeki çocuklar kendi aralarında, dış dairedeki çocuklar kendi aralarında, dış dairedeki çocuklar kendi aralarında el ele tutuşurlar. Öğretmenin başla komutu ile iç daire soldan, dış daire sağdan dönmeye başlarlar. Dairedekilerin ellerini bırakmamaları gerekir. Öğretmen “Eşini Bul Otur” dediğinde herkes eşini bulur. Öğretmenin önüne gelir ve oturur. Sona kalan eşler elenir.
Oyun Adı: Gölgeme Basma
Yaş: 5-6

Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
Kazanım : Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

Çocuk sayısına göre bir alan belirlenir. Oyun sırasında bu alanın dışına çıkılmaz. Bir ebe seçilir. Ebe arkadaşlarını kovalayarak birinin gölgesine basmaya çalışır. Kimin gölgesine basarsa o kişi ebe olur. Oyun çocukların isteği doğrultusunda sürdürülür


ARI SOKACAK KAÇ

KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak koşarOyun alanına iç içe iki daire çizilir.Çocuklar yüzleri birbirine bakacak şekilde karşılıklı durarak iki daire oluştururlar.Çocuklar arasından bir tavşan ve bir arı seçilir.
Öğretmenin başla komutuyla tavşan kaçmaya,arı kovalamaya başlar.Diğer çocuklar ise “arı sokacak kaç” diye bağırırlar.Tavşan hangi çocuğun önünde durursa o çocuk daire içinden kaçmaya başlar.Arı onu kovalar.Tavşan ise arkadaşını yerine geçer.
Arıya yakalanan tavşan olur.
AYNISINI YAP

KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
KAZANIM : Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlarBir ebe seçilir.Diğer çocuklar tek sıra halinde arka arkaya dizilirler.Her çocuk,ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yapar.(geri,geri yürümek,zıplamak,öne eğilmek,tek ayak üzerinde sekmek vb.)Ebenin yaptığı hareketleri yapamayan çocuk yanar,oyundan çıkar.Üç oyuncu kalıncaya kadar oyun devam eder.


BALONCU AMCA

KAZANIM : Değişik yönlere doğru uzanır.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak koşar


Çocuklar salonda ortaya çizilen düz çizgide dururlar ve kendilerine renkli balon resimlerinden birini seçerler ve balon olurlar.Aralarından biri ebe seçilir ve baloncu
amca olur. Baloncu amca kapıyı çalar.
-Tık,tık
 
Çocuklar “Kim o? “ diye sorarlar.
- Ben baloncu amca,
Çocuklar “Ne istiyorsun?” diye sorarlar.
-Balon.
Çocuklar “Hangi renk?” diye sorarlar.
Baloncu amca “pembe balon” der. Pembe balon olan çocuk kaçar,baloncu onu yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur.


BİRLEŞ KURTUL

KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak koşar
KAZANIM : Araç kullanarak koordineli ritmik hareketler yapar


Sınırları belli oyun alanında çocuklar dağınık halde dururlar. Aralarından bir ebe seçilir. Ebe çocukları kovalamaya başlar.çocuklar ebeye yakalanmamak için hemen el ele tutuşurlar. Ebe birleşen çocukları yakalayamaz. Tek olanları yakalamaya çalışır.
Yakalanan çocuk ebe olur.ÇÖMEL KURTUL

KAZANIM : Değişik yönlere yuvarlanır.
KAZANIM : Değişik yönlere doğru uzanır.


Bir ebe seçilir. Diğer çocuklar oyun alanına serbestçe dağılırlar. Ebe çocuklardan birini yakalamaya çalışır. Yakalanmak üzere olan çocuk çömelirse yakalanmaktan kurtulur, çömelmeden yakalanırsa ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder.

KEDİ İLE FARE

KAZANIM : Değişik yönlere doğru uzanır.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
KAZANIM : Sözel yönergelere uygun olarak koşar.Çocuklar oyun alanında el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Çocuklardan biri kedi,biri fare olur. Kedi dairenin içinde fare ise dışında durur. Kedi içer.den dışarıya çıkmaya ve fareyi yakalamaya çalışır. Dairedeki çocuklar kollarıyla kedinin dışarıya çıkmasına engel olmaya çalışırlar. Fare direnin içine ve dışına kaçabilir. Dairedeki çocuklar fareye yardımcı olurlar.


HEYKEL OLMA

Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme
Kazanımlar
 
Kazanım 1. sözel yönergelere uygun olarak dengede durur.
Kazanım 2. belirli bir süre şeklini koruyarak dengede durur.
Yaş Grubu:6
UYGULAMA:Çocuklar oyun alanına dağılır.Öğretmen:
-‘’Ben düdük çaldığım zaman ,herkes kendini bir heykele benzetecek,istediği bir pozu verecek,hiç kıpırdamayacak.İsteyen 2-3 arkadaşı ile de birleşerek bir heykel olabilir.’’ der.
İşaret verilince oyuna başlanır.Öğretmen,bir heykelin yanına gider ve:
-Sen ne heykeli oldun?diye sorar.Oyuncu olarak cevaplayabilirse başarılı sayılır.Ayrıca kımıldamadan duran öğrenciler başarılı sayılır.

DOKUN KURTAR

Amaç:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme
Kazanımlar
 
Kazanım 1. belirli bir süre şeklini koruyarak dengede durur.
Yaş Grubu:6
UYGULAMA:Çocuklar arasından iki ebe seçilir.Bunlar arkadaşlarını nerede vururlarsa orada,çivilenmiş gibi,oturup kalırlar.Ancak diğer arkadaşları bunlara dokunabilirlerse ,o zaman kurtulabilirler.İki ebe belli bir süre içinde arkadaşlarını oturtabilirlerse,başarılı sayılırlar.Bu sefer oyuna yeni bir ebe seçilir
NOT:Vurularak çömelmiş oyuncular diğer arkadaşları tarafından kurtarılmadan bir yere gidemezler.
TAŞTAŞ ÜSTÜNE OYUNU


Amaç:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme
Kazanımlar
Kazanım 1. sözel yönergelere uygun olarak dengede durur.
Yaş Grubu:6
UYGULAMA:Yer, toprak olarak kabul edilir.Öğretmen,bütün çocukları birbirine iki metre uzak olacak şekilde dizilmelerine yardımcı olur.’’Taştaş üstüne’’ denildiğinde her çocuk bir ayağını diğer ayağının üstüne koyar ve düşmeden dengede durmaya çalışır.’’ Taş toprak üstüne ‘’denildiğinde ayak indirilir.Öğretmen,şaşırtmalı olarak bu sözleri söyler.Şaşıran çocuk bir taklit yapar.Oyun böylece devam eder

Amaç: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme
 
Yaş Grubu:6
UYGULAMA:Öğretmen,çocuklardan yarışa katılmak isteyenleri aynı hizada yerleştirir.Çocuklar yere çömelerek ellerini yere koyarlar.’’BAŞLA’’ komutu verilince çocuklar,çok yavaş şekilde emekleyerek belirlenen hedefe doğru ilerlerler.Hedefe en son ulaşan çocuk,yarışı kazanmış olur.Unutup hızlı giden ,ayağa kalkan ya da duran çocuk,istenilen bir takliti yapar.
Kazanımlar
Kazanım 1. elleriyle emekleyerek belli bir mesafe gider.KIRKAYAK


Amaç:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme
Yaş Grubu:6
UYGULAMA:8-10 çocuk birbiri arkasına dizilir.Kollarıyla ve elleriyle öndeki arkadaşlarının bellerinden sıkıca tutarlar.En önde bulunan kırkayağın başı,en arkada bulunan da kırkayağın kuyruğu olur ve oyuna başlanır.
İşret verilince kırkayağın başı,kuyruğunu yakalamaya çalışır.Kuyruk olan sondaki oyuncuda arkadaşlarından kopmadan,sola sağa kaçar.Baş olan kuyruğuna dokunabilirse,oyunu kazanır.Dizi koparsa kırkayak ölür,oyuna yeniden başlanır.
Kazanımlar
Kazanım 1. belirli bir süre bir nesneyi tutar.
KISKANÇ TAVUKLAR

Amaç: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme
tutar.
Yaş Grubu:6
UYGULAMA:Çocuklar,eşit sayıda iki gruba ayrılır.Her grup,5-6 oyuncuyu geçmemelidir.Bunlar birbirinin belinden sıkıca tutarlar.Grupların en önündeki oyuncularına ‘’anaç tavuk’’,arkasındakilere de ‘’civciv’’ denir ve oyuna başlanır.
Öndeki anaç tavuklar karşı grubun arkasındaki civcivi kapmaya (elini değdirmeye)uğraşırken,kendi grubunun arkasındaki civcivini de yakalatmamaya çalışır.Kaçma ve kovalama sırasında gruplardan birisi koparsa oyuna yeniden başlanır.
Kazanımlar
Kazanım 1.belirli bir süre bir nesneyi

YILAN UYUYOR

AMAÇ 5:büyük kasları kullanarak belli güç gerektiren logomotor hareketleri yapabişlme

Uygulama :Çocuklardan biri yılan rolünde yere uzanır ve uyuma taklidi yapar. Diğer çocuklar etrafında gürültü yaparak, el çırparak yılanı uyandırmaya çalışırlar. Yılan uyanır ve sürünme hareketi yaparak kaçan çocukları bacaklarından yakalamaya çalışır.yakalanan çocuk ebe olur. Oyun böylece devam eder.Yılan sürünmeyi unutarak ayağa kalkarsa başka çocuk ebe seçilir. Her çocuğun ebe olması sağlanır.

Kazanımlar
1. Belli mesafede koşar.
2. Birbirlerine doğru sürünürler.
TOP TAŞIMA OYUNU

AMAÇ 5:büyük kasları kullanarak belli güç gerektiren logomotor hareketleri yapabişlme

Uygulama: Çocuklardan her biri, kendileri için çizilen dairenin içinde ya da belirlenen yerde durur. Oyuna bir topla başlanır. Top çocuklardan birine verilir ve ‘Ben kimin adını söylersem koşarak topu senden alacak’ denir. Adı söylenen çocuk topu almak için arkadaşına doğru koşmalıdır. Topu taşırken, verirken düşüren çocuk oyundan çıkarılır. Duruma göre top sayısı ikiye, üçe veya dörde çıkarılarak oyuna heyecan katılabilir. Oyun bu şekilde devam eder.

Kazanımlar
1. Belli mesafede koşar.
2. Elinde top ile birbirlerine koşar.

KEDİ-KÖPEK OYUNU

AMAÇ 6:büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme

Çocuklar karşılıklı ve eş olacak şekilde yere otururlar. Bacaklarını açarlar. Bir tane de ebe seçilir. Oturan bir grubun her bir çocuğuna üzerinde kedi resimleri bulunan toplar verilir. Kediler iki grup arasında eşlerine atılır. İki arada gezerler. Ebe olan çocuk da köpek resminin bulunduğu topu alır. Kediler eşler arasında gezinirken köpek onları vurmaya çalışır. Eğer vurursa kediyi yakalamış olur ve vurulan kedi de ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder.
Kazanımlar
1. Ellerindeki nesneyi birbirlerine yuvarlar.
2. Elindeki nesneyle hareketli nesneyi vurur.
KURT ACIKTI

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli lokomotor hareketleri yapabilme
Uygulama: Yere bir daire çizilir. Daire kurdun evi kabul edilir. Kurt seçilen çocuk, evin içindedir ve diğer çocuklar kuzu rolünde kurdun etrafında “mee.. mee...” diyerek gezerler. Kurdun amacı daireden çıkmadan kuzuları evinin içine çekmeyi başarmaktır. Bu arada kurt “çok acıktım..çok acıktım diyerek” oyuna heyecan katar. Kurdun yakaladığı her kuzu yenmiş kabul edilir. Kurt bütün kuzuları yakaladığında ya da yorulduğunda ebeyi seçme hakkı verilir. Oyun böylece devam eder. Çocuklara kurt ve kuzu maskeleri yapılarak oyun daha eğlenceli hale getirilebilir.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
FARELERİ YAKALAYALIM

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli lokomotor hareketleri yapabilme
Uygulama: Öğretmen çocukların sayısına göre fare kuyrukları ve bir tane de kedi kuyruğu hazırlar. Hazırlanan kuyruklar çocuklara takılır. Çocukların arasından bir kedi seçilir. Diğer çocuklar fare olur. Serbest bir alanda gezinirler. Kedi olan çocuk diğer çocukları kovalar. Kuyruğundan yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur ya da isteyen çocuklara ebe olma hakkı verilir. Etkinlik bu şekilde devam eder.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Belirli bir alanda serbestçe koşar.
Kazanım 2. Koşmakta olan arkadaşını yakalar.
BALON PATLATMA OYUNU

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli lokomotor hareketleri yapabilme
Uygulama: Bütün çocuklar balon kabul edilir. Bir çocuk ebe seçilir. Ebenin görevi balonları yakalayıp eliyle patlatmaktır. Çocuklar bir alanda serbestçe gezinirler. Ebe olan çocuk yakaladığı çocuğa dokunur ve dokunulan çocuk da “pat” sesini duyunca yukarı zıplar ve hemen ardından yavaşça yere çömelir. Bütün balonlar patlayınca başka bir çocuk ebe seçilir. Oyun böylece devam eder.

Kazanımlar
 
Kazanım 1. Belirli bir alanda serbestçe koşar.
Kazanım 2. Ebe rolündeki arkadaşından kaçar.

PATLAYAN TOP OYUNU

Amaç 2. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme
Uygulama: Çocuklar daire şeklinde otururlar. Öğretmen topu eline alır “çocuklar bu top, bu oyunda patlayan top olacak. Ben bunu bir arkadaşınıza vereceğim, o da hemen başkasına atacak. Şimdi bende elimdeki marakasla tik tak sesi çıkaracağım. Tik tak sesi kesilince hep beraber “boomm” diye bağıracağız, o zaman herkes yere yatacak. Ayakta kalan oyuncu ebe olacak” der. Oyunun bir denemesi yapılır. Anlaşıldığından emin olunca oyuna geçilir. Oyun böylece devam eder.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Kendisine atılan topu tutar.
Kazanım 2. Topu başka arkadaşına atar.
DENİZE TAŞ ATMA

Amaç 2. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme
Uygulama: Sınıfın ortasına ya da açık bir alana bir kova su konur. Su dolu kova çocuklardan beş metre uzağa konur. Her çocuğun eline 10 tane taş verilir. Çocuklar teker teker taşlarını denize atarlar. Yeni oyuna yeni taşlar verilerek devam edilir. Oyunu daha eğlenceli hale getirmek için şeffaf bir kovanın içine balık figürleri koyularak oynatılabilir.

Kazanımlar
 
Kazanım 1. Belirli bir hedefe atar.
Kazanım 2. Belirli bir mesafeden atar.

SİNCAP FINDIK NEREDE OYUNU

Amaç 2. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme
Uygulama: Öğretmen daha önceden çocuk sayısında kozalak ve bir sepet hazırlar. Hazırladığı kozalakları çocuklara göstererek “çocuklar bunlar fındık şimdi bir ebe seçeceğim, o sincap olacak ve onu dışarı çıkaracağız, hepinize bir kozalak vereceğim ve ebe dışarı çıkınca hepiniz kozalağınızı istediğiniz yere saklayacaksınız” der. Ebe dışarı çıkınca kozalaklar saklanır. Daha sonra ebe sınıfa çağırılır ve kozalakları aramaya başlar. Ebe kozalakları ararken diğer çocuklarda el çırparak, şu şarkıyı söyler.
 
“Sincap fındık nerede,
Sepetin boş elinde,
Sakladık bulamazsın,
Bugün aç kalacaksın”

Şarkı iki kez söylendikten sonra sincabın sepetindeki fındıklar sayılır. Sincap alkışlanır ve yeni ebeyi seçme hakkı verilir.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Saklanmış olan nesneleri bularak toplar.

KURT ACIKTI

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli lokomotor hareketleri yapabilme
Uygulama: Yere bir daire çizilir. Daire kurdun evi kabul edilir. Kurt seçilen çocuk, evin içindedir ve diğer çocuklar kuzu rolünde kurdun etrafında “mee.. mee...” diyerek gezerler. Kurdun amacı daireden çıkmadan kuzuları evinin içine çekmeyi başarmaktır. Bu arada kurt “çok acıktım..çok acıktım diyerek” oyuna heyecan katar. Kurdun yakaladığı her kuzu yenmiş kabul edilir. Kurt bütün kuzuları yakaladığında ya da yorulduğunda ebeyi seçme hakkı verilir. Oyun böylece devam eder. Çocuklara kurt ve kuzu maskeleri yapılarak oyun daha eğlenceli hale getirilebilir.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
FARELERİ YAKALAYALIM

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli lokomotor hareketleri yapabilme
Uygulama: Öğretmen çocukların sayısına göre fare kuyrukları ve bir tane de kedi kuyruğu hazırlar. Hazırlanan kuyruklar çocuklara takılır. Çocukların arasından bir kedi seçilir. Diğer çocuklar fare olur. Serbest bir alanda gezinirler. Kedi olan çocuk diğer çocukları kovalar. Kuyruğundan yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk ebe olur ya da isteyen çocuklara ebe olma hakkı verilir. Etkinlik bu şekilde devam eder.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Belirli bir alanda serbestçe koşar.
Kazanım 2. Koşmakta olan arkadaşını yakalar.

BALON PATLATMA OYUNU

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli lokomotor hareketleri yapabilme
Uygulama: Bütün çocuklar balon kabul edilir. Bir çocuk ebe seçilir. Ebenin görevi balonları yakalayıp eliyle patlatmaktır. Çocuklar bir alanda serbestçe gezinirler. Ebe olan çocuk yakaladığı çocuğa dokunur ve dokunulan çocuk da “pat” sesini duyunca yukarı zıplar ve hemen ardından yavaşça yere çömelir. Bütün balonlar patlayınca başka bir çocuk ebe seçilir. Oyun böylece devam eder.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Belirli bir alanda serbestçe koşar.
Kazanım 2. Ebe rolündeki arkadaşından kaçar
SİNCAP FINDIK NEREDE OYUNU

Amaç 2. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme
Uygulama: Öğretmen daha önceden çocuk sayısında kozalak ve bir sepet hazırlar. Hazırladığı kozalakları çocuklara göstererek “çocuklar bunlar fındık şimdi bir ebe seçeceğim, o sincap olacak ve onu dışarı çıkaracağız, hepinize bir kozalak vereceğim ve ebe dışarı çıkınca hepiniz kozalağınızı istediğiniz yere saklayacaksınız” der. Ebe dışarı çıkınca kozalaklar saklanır. Daha sonra ebe sınıfa çağırılır ve kozalakları aramaya başlar. Ebe kozalakları ararken diğer çocuklarda el çırparak, şu şarkıyı söyler.
 
“Sincap fındık nerede,
Sepetin boş elinde,
Sakladık bulamazsın,
Bugün aç kalacaksın”

Şarkı iki kez söylendikten sonra sincabın sepetindeki fındıklar sayılır. Sincap alkışlanır ve yeni ebeyi seçme hakkı verilir.
Kazanımlar
 
Kazanım 1. Saklanmış olan nesneleri bularak toplar.
OYUNUN 1:AY-YILDIZ-GÜNEŞ
YAŞ GRUBU: 6 Yaş
AMAÇ:Bedensel Koordinasyon Gerektiren Belirli Lokomotor Hareketlerini Yapabilme
KAZANIM:
1. Sesli uyaranlara uygun olarak koşar.
2. Görsel uyaranlara uygun olarak koşar.
3. Hem sesli hem görsel uyaranlara uygun olarak kaşar.
4. Belli bir mesafeyi istenilen zaman koşar.
5. Belli bir mesafeyi istenilen sürede koşar.

UYGULAMA:

Çocuklar oyun alanına toplanır.Sınıfın değişik yerlerine Ay,Yıldız,Güneş resimleri olan kartonlar asılır.Çocuklar,öğretmen bir kez elini şaplattığında aya;iki kez şaplattığında yıldıza;üç kez şaplattığında ise güneşe doğru koşarlar
Öğretmen elini şaplattıkça çocuklar koşar yanlış yöne koşan çocuklar oyundan çıkar ve sona kalan çocuk tebrik edilir.
OYUNUN 2: DALGA GELİYOR
YAŞ GRUBU: 6 Yaş
AMAÇ:Bedensel Koordinasyon Gerektiren Belirli Lokomotor Hareketleri Yapabilme
KAZANIM:
1. Sesli uyaranlara uygun olarak yürür.
2. Sözel uyaranlara uygun olarak yer değiştirir.
3. Görsel uyaranlara uygun olarak yürür.
4. İstenilen alan ve zaman içerisinde serbest hareket eder.
5. İstenilen zaman konum değiştirir.

UYGULAMA:

Çocuklar kendi aralarında her çocuğa bir balık adı verirler. Bir ebe seçilir. Oyun alanında istedikleri yerde bir daire çizerek yerlerini belli ederler. Ebenin yeri yoktur. Ebe balıkların adını söyledikçe adı söylenen balık, ebenin arkasına geçer ve onunla gezmeye, hoplamaya, zıplamaya başlar. Ebe birden ‘dalga geliyor’ diye bağırmaya başlar. Ebenin arkasında olan balıklar istedikleri bir daireyi kapmaya çalışırlar. Açıkta kalan balık, ebe olur. Oyun yeniden başlar.

OYUNUN 3: ALİ BABA SAAT KAÇ
YAŞ GRUBU:6 Yaş
AMAÇ:Bedensel Koordinasyon Gerektiren Belirli Lokomotor Hareketleri Yapabilme
KAZANIM:
1. Sözel yünergelere uygun olarak konum değiştirir.
2. Bir mesafeyi istenilen şekilde tamamlar.
3. Sözel yönergelere uygun olarak adım atar.
4. Görsel uyaranlara uygun olarak adım atar.

UYGULAMA:

Çocuklar oyun alanında düz sıra halinde dururlar.İçlerinden bir ebe seçilir.Ebe Ali Baba olur ve karşılarında durur.Çocuklar sırayla ebeye ‘Ali Baba Saatin Kaç’diye sorarlar.
Ebe her çocuğa değişik bir saat söyler.Çocuklar ebenin söylediği sayı kadar ebeye doğru adım atarak ilerlerler.Ebeye ilk yaklaşan ve dokunan çocuk ebe olur.Oyun bu şekilde devam ederOYUNUN 4: AÇ FİL İLE ŞİŞMAN FİL
YAŞ GRUBU: 6 Yaş
AMAÇ:Bedensel Koordinasyon Gerektiren Belirli Lokomotor Hareketleri Yapabilme
KAZANIM:
1. Sesli uyaranlara uygun olarak koşar.
2. Görsel uyaranlara uygun olarak koşar,
3. Görsel uyaranlara uygun olarak yürür.
4. İstenilen alan içinde serbest hareket eder.
5. Bir mesafeyi istenilen şekilde tamamlar.

UYGULAMA:

Saymaca ile bir çocuk seçilir.Bu çocuk kızgın şişman fil olur, sınıfın bir kenarında durur ve etrafına geniş bir çizgi çizilir,burası şişman filin alanı olur..karşı tarafında ise zayıf aç fil bulunur.Çocuklar,şişman filin önündeki yiyecekleri şişman file yakalanmadan aç file götürmeye çalışırlar.
Şişman fil yiyeceklerini almak isteyen ve sınırları içindeki bir çocuğu yakalarsa o çocuk ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.
OYUNUN 5: KEDİ FARE OYUNU
YAŞ GRUBU: 6 Yaş
AMAÇ: Bedensel Koordinasyon Gerektiren Belirli Lokomotor Hareketleri Yapabilme
KAZANIM:
1. Görsel uyaranlara uygun olarak yürür.
2. Sesli uyaranlara uygun olarak koşar.
3. Görsel uyaranlara uygun olarak koşar.
4. İstenilen alan içerisinde serbest hareket eder.
5. İstenilen zaman istediği şekilde konum depiştirir.

UYGULAMA:

Sınıfın ortasına aralarda birer metrelik boşluk olacak şekilde geniş bir alan çizilir.Oyunculardan biri kedi,diğerleri ise fare olur.Çizilen alanın bir köşesine kedi yuvası yapılır ve kedi yuvasına geçer,alana peynir serpiştirilir,
Fareler,alan çizilirken bırakılan boşluklardan bahçeye girip peynirleri kediye yakalanmadan almaya çalışırlar,Eğer fareler peynirleri alırken kedi uyanırsa kedilerin bahçeye girdikleri boşluklardan kaçmaları gerekir.Kaçamayıp kediye yakalanan fare kedi olur ve oyun devam eder
Oyun 1:
Bayrak Verme

Amaç 2:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipulatif hareketleri yapabilme.
Kazanımlar:
1.Belirlenen nesneyi tutar.
2.Nesne ile hareket eder.
3.Nesneyi yakalamaya çalışır.
4.Nesneyi başka bir arkadaşına verir.
5.Nesneyi hareket halindeyken bir arkadaşına verir.

Çocuklar oyun alanında dağınık şekilde dururlar.Bir ebe seçilir.Çocukların bir tanesinde bir bayrak vardır.Ebe bayraklı çocuğu kovalamaya ve tutmaya çalışır.Elinde bayrak olan çocuk bayrağı yakalanmadan bir başka arkadaşına verir, yakalanırsa ebe olur.Bayrak elden ele dolaşır.

Oyun 2:
Canlı Halat

Amaç 2:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipulatif hareketleri yapabilme.
Kazanımlar:
1.Halatı sıkıca tutar.
2.Arkadaşına tutunur.
3.Halatı çeker.
4.Arkadaşını çeker.
5.Halatı kendisine doğru oynatır.
 

Yaklaşık eşit güçte ve eşit sayıda çocuklar, iki gruba ayrılırlar.Her gruptaki çocuklar, karşılıklı olarak bir halata sarılırlar ve karşı tarafı kendilerine çekmeye çalışırlar.Hangi taraf, diğerlerini kendi tarafına çekerse oyunu kazanır.Diğer grup birer hayvan taklidi yapar.Yeniden grup oluşturularak oyun yenilenir.

Oyun 3:
Çanı Çaldır

Amaç 2:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipulatif hareketleri yapabilme.
Kazanımlar:
1.Topu dengeli şekilde atar.
2.Topu hedeften geçirir.
3.Topu hedefteki çana değdirmeye çalışır.
4.Topu arkadaşlarıyla koordineli şekilde hareket ederek atar.
5.Topu hızlı bir şekilde hedefe atar.

Sağlamca bir ip, iki ağaç arasına gergin olarak bağlanır.İpin ortasında, iple birleşen kısmına çan bağlanmış çember tutturulur.Çocuklar sıra ile topu çemberden geçirmeye ve geçirirken de çanı çaldırmaya çalışırlar.Oyun gruplara ayrılarak da oynanabilir
Oyun 4:
İp Tutma

Amaç 2:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipulatif hareketleri yapabilme.
Kazanımlar:
1.İpi arkadaşlarıyla koordineli şekilde tutar.
2.İpi zamanlama yaparak bırakır.
3.İpi bıraktıktan sonra tekrar tutar.
4.İpi bıraktıktan sonra çabuklukla tutar.
5.Arkadaşlarını izleyerek yakalamaya çalışır.

8-10 m. Uzunluğunda bir halat iki ucu birleştirilerek düğümlenir, büyük bir daire yapılır.Çocuklar ipin iç kısmından tutarak dairenin içinde halka olurlar.İp arkadan gergin vaziyette tutulur.Seçilen ebe dairenin ortasında durur.İpi tutan çocuklar zaman zaman ipi bırakarak ebeye yaklaşmaya ona dokunmaya çalışırlar.Ebe onları kovalar.Kovalanan çocuk ebe kendisini yakalamadan tekrar ipi tutabilirse kurtulur.Tutamazsa ebe olur.Oyun bu şekilde devam eder.


Oyun 5:
Yüzük Bulma

Amaç 2:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipulatif hareketleri yapabilme.
Kazanımlar:
1.İpi koordineli şekilde tutar.
2.Diğer arkadaşlarına yönelik ipi hareket ettirir.
3.Yüzüğü ipte hareket ettirir.
4.Yüzüğü ipin üzerinden arkadaşına verir.
5.Yüzüğü ipin üzerinden ebeye hissettirmeden arkadaşına verir.

Çocuklardan bir tanesi ebe olarak seçilir.Diğer çocuklar halka olurlar.Öğretmen halkanın etrafına bir ip gerer.İpte bir yüzük vardır.Halka olan çocuklar ipi tutarlar ve ebeye hissettirmeden yüzüğü birbirlerine verirler.Ebe yüzüğü bir çocukta yakalarsa o çocuk ebe olur.
İp ile Hareket Edelim

Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
Kazanımlar:
1.Dengesini kaybetmeden yere konulan ip üzerinde ileri-geri yürür.
2.Yerdeki düz ipin bir sağına bir soluna çift ayak sıçrayarak atlar.
 
3. Yerdeki düz ipin bir sağına bir soluna tek ayak sıçrayarak atlar.
4.Helezonik şekilde yere konan ipin üzerinde dengeli bir şekilde ileri geri yürür.
5.Değişik şekillerde yere konan ipin üzerinde dengeli bir şekilde ileri geri yürür.

Çocuklarla birlikte sınıfınızın geniş bir alanını seçin ve onlara önce ipleri tanıtın.Daha sonra ipleri kullanarak değişik hareketleri deneyeceğinizi söyleyin.Önce çocukların ipleri kendilerinin değişik hareketleri deneyerek incelemelerine fırsat verin.Daha sonra aşağıda önerilen hareketlere benzer hareketleri yapmaları için yönlendirir.
• Düz çizgi halinde yere konan ipin üzerinden önce ileri doğru, sonra geriye doğru yürüme,
• Düz çizgi halinde yere konan ipin bir sağına, bir soluna; önce çift ayak, sonra tek ayak sıçrayarak atlama,
• Helezonik şekilde yere konan ipin üzerinden önce ileri doğru, sonra geriye doğru yürüme,
• Birbirine 30 cm mesafede yere paralel olarak konmuş ipler arasından adımlayarak yürüme,
• İpi kollar arasında göğüs hizasında gererek sıçrama,
• İpi kollar arasında göğüs hizasında gererek, bacaklar iki yana açıkken sağa sola esneme,
• İpi kollar arasında sırtta gererek olduğu yerde sıçrama,
• İpi kollar arasında sırtta gererek ileri-geri sıçrama.
Kaç Değişik Şekilde Yürüyebilirim?

Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
Kazanımlar:
1.Parmak ucunda dengeli bir şekilde yürür.
2.Yan yana dengeli bir şekilde yürür.
3.Tek ayak üzerinde sıçrayarak dengeli bir şekilde yürür.
4.Kendi etrafında dönerek yürür.
5.Geri geri dengeli yürür.

Çocuklarla birlikte yere daire şeklinde oturun.Daha önceden hazırladığınız resimli kartları inceleyin.İnceleme sırasında hareketlerdeki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekin.Daha sonra “Kaç değişik şekilde yürüyebilirim?” sorusunu yönelterek çocukların ürettikleri yürüyüş şekillerini deneyerek göstermelerine yardımcı olun.Aşağıdaki örnekleri kullanarak çocukların çok değişik yürüme şekilleri önermelerine destek olun.
• Adımlayarak yürüme
• Sıçrayarak yürüme
• Yan yan yürüme
• Geri geri yürüme
• Tek ayak üzerinde sıçrayarak yürüme
• Sürünerek yürüme
• Kendi etrafında dönerek yürüme vb.
Uygulama sırasında her çocuğun birbirinden farklı yürüyüş şekli önermesini sağlayın.
Arkamdakini Yakala

Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
Kazanımlar:
1.Dengeli bir şekilde koşar.
 
2.Duruma göre koşarken aniden durur.
3.Denge gerektiren hareketleri yapar.
4.Koşarken dengeli sıçrar.
5.Koşarken belirli nesnelerin üzeriden atlar.

Çocuklar arasından bir ebe seçilir.Öğretmenin başla komutu ile çocuklar oyun alanında serbest koşarlar.Ebe bir kişiyi yakalamaya çalışır.Kaçan çocuk bir arkadaşının önüne geçip durduğu anda, arkadaki çocuk hemen kaçmaya başlar.Ebe onu yakalamak zorundadır.Kaçan çocuk da başka bir arkadaşının önünde durmaya çalışır.Ebe tarafından yakalanan çocuk ebe ile yer değiştirir.Ve oyuna devam edilir.


Atlı Karınca
 

Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
Kazanımlar:
1.Tempolu bir şekilde yürür.
2.Tempolu bir şekilde koşar.
3.Bir nesneyi tutarak koşar.
4.Yönergeye uygun, aniden ters istikamete koşar.
5.Yönergeye göre koşarken aniden durur.

Uzunca bir çamaşır ipinin iki ucu düğümlenir, halka yapılır.Çocuklar bu ipi sol (ya da sağ) elleriyle tutarlar.Halka bozulmadan düzgün, tempolu adımlarla yürürler.Daha sonra ip bırakılmadan koşmaya geçilir.
-El değiştir! denilince, bu kez çocuklar ters yöne yürür veya koşarlar.
-Atlıkarınca yavaşla!...Dur!... denilince çocuklarda durur.Oyun bir süre yürüyüş ve koşulardan sonra bitirilir.Halkada ipi en güzel tutan, el değiştirirken şaşırmayan çocuklar alkışlanır
Ayak Yere Basmaz

Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
Kazanımlar:
1.Dengeli bir şekilde koşar.
2.Dengeli bir şekilde koşarken atlar.
3.Koşarken aniden yere oturur.
4.Koşarken öndeki engelin üstüne çıkar.
5.Koşarken sıçrayarak hareket eder.

Oyuncular arasından bir ebe seçilir.Diğer çocuklar sınırı belli edilmiş bir alan içine dağılır.Ebe ayağı yere basanları kovalamaya başlar.Diğerleri de kendini kurtarmak ve yakalanmamak için, ayaklarını yerden kesmeye çalışırlar. (Bir yere oturup ayakları yukarı kaldırabilir veya isterse AMAÇ 4:El Göz Koordinasyonu Gerektiren Belirli Manipulatif Denge Ve Lokomotor Hareketleri Yapabilme

Oyun Etkinliğinin Adı:Yağmur- Dolu- Sel
 

Kazanımlar:1:İşitsel yönergelere uygun denge hareketlerini yapar.
 
2:Yavaş ritmde yürür.
 
3:Hızlı ritmde sıçrar.
 
4: Sürekli ritmde koşar.
 
5:İşitsel yönergelere uygun anidern durur, başka harekete geçer.
 

Oyun Etkinliği:Öğretmen sınıfa tef, marakas yada trampet getirir ve ritm tutar.Yavaş ritm tutulduğunda (yağmur) yürüyüş,hızlı ritm tutulduğunda (dolu) sıçrama, sürekli ritm tutulduğunda (sel) koşma hareketlerini yaparlar.Öğretmen ritmle birlikte ritme uygun olarak yağmur-dolu-sel kelimelerini kullanabilir.
 

Oyun Etkinliğinin Adı:Heykeltıraş Oyunu
 

Kazanımlar: 1:Tek ayak üze4rinde sıçrar.
 
2:Ayaklarını omuz genişliğinde açarak çömelir.
 
3:Kolları yere paralel öne/yana açarak çömelir.
 
4:Kolları yukarı doğru uzatarak parmak ucunda yükselir.
 
5:Planör Duruşu yapar.
 

Oyun etkinliği:Öğretmen heykeltıraş olur,çoçuklar da çamur olur.Çamurdan çoçuklar heykeltıraş olan öğretmenin komutlarını dinleyerek şekil alırlar.Öğretmen tek ayak üstünde durur,sıçrar,çömelir,parmak ucunda yükselir,v.b.hareketleri yapar.Çoçuklar da bu hareketleri taklit ederler.
 

Oyun Etkinliğinin Adı:İp Üstünde
 

Kazanımlar:1:İpin üzerinde ileri/geri doğru yürür.
 
2:İpin üzerinde yan yan yürür.
 
3: İpin üzerindeparmak ucunda yükselerek yürür.
 
4: İpin üzerinde bacağı öne –arkaya veya sağa-sola kaldırarak yürür.
 
5: İpin üzerinde topuk-ayak ucu teması ile ileri/geri doğru yürür.
 

Oyun Etkinliği:Çocuklar yan yana dizilir ve her birinin önüne aynı uzunlukta (ortalama 1m.)ip konulur.Çocuklar öğretmenin çeşitli denge hareketlerini yaparlar.
 


Oyun Etkinliğinin Adı:Yılanlı Yolda Macera
 

Kazanımlar:1:Kollar yana açılarak tek ayağın üzerinde 5 kere zıplar.
 
2:Kısa/uzun mesafelerden atlar.
 
3:Parmak ucunda 15 sn.yürür.
 
4:Çapraz adımlarla ileri/geri yürür.
 
5:Engellerin üzerinden parmak ucunda sıçrayarak geçer.
 

Oyun Etkinliği azeteden oluşturulmuş yılanlar sınıfta yerlere gelişigüzel biçimde bırakılır.Sonra yılanlarla dolu bir yolda yürüyüşe çıkılacağı anlatılır çocuklara.Çocuklar yılanlara basmadan eğitimcinin verdiği yönergeler göre hareket eder.Ör:Topuk parmak ucu temasıyla yürüme,tek/çift ayak zıplayarak,sekerek,yılanların üzerinden atlayarak ilerleme da yönergeler verilebilir.
 AMAÇ 2:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme.
 

Oyun Etkinliğinin Adı: Hacıyatmaz
 

Kazanımlar:1:Topu aşağıdan/yukarıdan hacıyatmaza atar.
 
2:Topu uzaktan/yakından hacıyatmaza atar.
 
3:Topu hızlı/yavaş hacıyatmaza atar.
 
4:Topu koşarak hacıyatmaza atar.
 
5:Farklı büyüklükteki topları hacıyatmaza atar.
 

Oyun Etkinliği:Çocuklar yan yana hacıyatmazın karşısına hepsi bir tarafta olacak şekilde geçerler.Çocuklara toplar dağıtılır ve öğretmenin yönergelerine uygun olarak ellerindeki topları çeşitli şekillerde hacyatmaza atarlar.Daha sonra çocuklara farlı büyüklükte toplar verilerek bunları atmaları istenir.
 

Oyun Etkinliğinin Adı: Nesne Taşıma
 

Kazanımlar:1:Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırıp taşır.
 
2:Parmak ucunda elindeki nesneyi başının üstünde taşır.
 
3:Çapraz adımlar ile elindeki nesneyi taşır.
 
4:Nesneyi çift ayak sıçrayarak göğüs hizasında taşır.
 
5:Belli ağırlıktaki fasülye torbalarını el değiştirerek taşır.
 

Oyun Etkinliği:Bir tane uzunca başlangıç çizgisi birtane de varış çizgisi çizilir.ama bu çizgiler bütün çocukların yanayana gidebilecekleri kadar uzun olmalı. Sınıftaki çeşitli oyuncakları öğretmenin yönergelerine uygun olarak iki çizgi arasında taşırlar.Ama burada önemli olan çocukları yarış içine sokmamaktır. Öğretmen buna dikkat etmeli.
 

Oyun Etkinliğinin Adı: Top Kalede
 
Kazanımlar:1:Topu kaleye yuvarlar.
 

2 uran topa tekme atar.
 
3:Hareketli topa tekme atar.
 
4:Yürürken topa tekme atar.
 
5:Koşarak topa tekme atar.
 

Oyun Etkinliği: Çocuklar ile sınıfta bir tane kale yapılır. Çeşitli toplar getirilir. Çocuklar bu topları öğretmenin yönergelerine uygun değişik şekillerde kaleye atarlar.
 

Oyun Etkinliğinin Adı: Araba Oyunu
 

Kazanımlar:1:Kısa adımlar atarak arabayı iter.
 
2:Uzun adımlar atarak arabayı iter.
 
3:Koşarak arabayı iter.
 
4:Arabayı geri geri çeker.
 
5:Arabayı sağ/sola dönerek sürer.
 

Oyun Etkinliği: Büyük kolilerden yapılmış araba sınıfa getirilir. Çocuklarda sırayla bu arabanın şoförleri olurlar. Şoför olan çocuk en önde arabayı tutar diğer çocuklar da tren gibi ardı ardına dizilirler. Sonra sırayla şoför olurlar.Öğretmen çeşitli yönergeler ile çocukları yönlendirir.
 

Oyun Etkinliğini Adı: El Çırpma Oyunu
 

Kazanımlar:1:Söylenilen sayı kadar el çırpar.
 
2:Tek/çift ayak zıplayarak el çırpar.
 
3:Çömelip kalkarken el çırpar.
 
4:Yürürken iki adımda el çırpar.
 
5:Sağa/sola ve öne/arkaya dönerken el çırpar.
 

Oyun Etkinliği:Bütün çocuklar ile halka oluşturulur ve öğretmen halkanın ortasına geçer. Çocuklara el çırpma oyununu anlatılır.Öğretmen yönergeleri hem söyler hem de yaparak gösterir ve çocuklar ile birlikte yapar.


okul öncesi eğitimde oyun


ÇOCUĞUMLA OYUN OYNAMALIYIM! AMA NASIL?


OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE OYUN

Çocuk Gelişiminde ve Eğitiminde Oyunun Önemi Büyük Peki Ebeveynlere Düşen Görevler Neler???Çoğu anne-baba, çocuklarının oyun oynamasını teşvik etmesine rağmen belki de(!!!) kültürün etkisi ile çocukları ile oynamıyor hatta onları başıboş bırakarak oyun oynadıklarına izin verdiklerini hatta ve hatta bir çok oyuncak alarak da bunu çok iyi bir şekilde yaptıklarını düşünebilmek!!! Oysa, oyunun çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından önemi çok büyük! Oyun oynarken kazanılan deneyimler, bu deneyimler aracılığı ile oluşan duygu, düşünce ve beceriler, okul yaşamında akademik öğrenmeye; sosyal ve duygusal olarak ise; yaşam doyumu alan, mutlu ve uyumlu yetişkinler yetişmesinin temelinde rol almakta. En büyük görev de tabii ki anne babalara düşmekte. Peki bunlar neler:

1. Okulöncesi çocuklar için oyun odası veya yeri ayırmak (Çocukların oturma odasında, mutfakta, yatak odasında vs. oynamaları tehlikeli ve rahatsız edicidir. Her misafir geldiğinde, yemek ve yatma vakitlerinde çocuk oyunlarının birden kesilmesi, oyuncakların hısımla toplanması çocukları rahatsız eder. Çocuklar için de, bu kadar kargaşa arasında bir oyun düzeni kurmaya çalışmak, hele hele yetişkinlerin hareketleriyle ve misafir yemek gibi vesilelerde oyun düzeninin sık sık bozulması, çocukları çok mutsuz eder. Bu nedenle yalnız çocukların oyunu için ayrılmış, yetişkinlerin pek müdahale etmedikleri, tehlikeli unsurlardan ayıklanmış bir yer ayrılmaktadır. Bu iiçin evin en küçük, karanlık, havasız odasının ayrılması yerine, tam tersine evin en büyük, aydınlık ve rahat odası çocuklara oyun odası olarak ayrılmalı, hattâ bunun için fedakârlık da yapılmalıdır.)

2. Çocukların çok oynamalarından rahatsız olmamak (Küçük çocuklar günde 7-9 saat oyun oynarlar. Bunun için onlara fırsat verilmeli ve rahatsız edilmemelidirler. Devamlı çocuklarla ilgilenen, can sıkıcı seylerle çocukların büyük zamanlarını çalan ebeveynler vardır. Çocuk hep oyun oynuyor, ilerde ciddî islerle uğrasmayacak, hep oyun düsünen bir genç olacak diye kuskulanmaya gerek yoktur. Çünkü oyunda devamlılığı sağlayan, oyuna kendini veren çocuk; burada, çalısmada sürekliliğin ve kendini yoğun olarak ise vermenin temellerini atıyor demektir.).

3. Oyunları kesilmemek (Eğer çocuklar bir oyuna dalmış gitmişlerse rahat olalım. Biz kendimizi bir şeye vermiş çalışırken rahatsız edilmekten nasıl hiç hoşlanmazsak, çocuklar da oyundaki her aksaklığı, her katkı ve müdahaleyi, kesmeyi hemen hissederler. Çocukların dikkati çok kolaya dağılır ve çok çabuk değisir. Eğer annebabalar çesitliseyler dolayısıyla çocukların oyunlarını sık sık keserler ve çocukların oyuna kendilerini vermelerini engellerlerse, çocukların oyunları da, isleri de, gelsimleri de yüzeysel olur.).

4. Çocukların oyuncak yığını arasında oturup kalmalarına izin vermemek (Bugün çocukların eli altında o kadar çok oyuncak ve oyun malzemesi vardır ki, çocuklar ne ile oynayacakları hususunda bir karar verme güçlüğü çekerler ve hiç bir oyuncakta karar verip onun üzerine bir oyun kuramazlar. Çok oyuncak arasında çocuk ruhsal olarak yorulur, hiç bir sey yapmadan, mutsuz olarak oturur, kalır. Özellikle küçük çocuklar seçme eziyetinden kurtarılmalıdırlar. Çocuklara kendi gelişim düzeylerine uygun ve gereği kadar oyuncak alınmalıdır. Gereğinden fazla oyuncak ve oyun malzemesi daha iyi oyun demek değildir. Tam tersine!.. Onun için gelişim düzeyinin üstünde veya altında, ise yarar - yaramaz bir sürü oyuncaklarla çocuğun odasını doldurmak hiç de uygun değildir.).

5. Çocuk oyunlarına gereksiz yerde müdahale etmemek (Her çocuğun kendine göre bir oyun temposu vardır. Kendi oyun kurgusunu kendisi geliştirir ve yetişkinler bu kurguyu bastan sona tahmin edemezler. Çocukların çok yönlü ilgileri onlarda yeni oyun ilhamları geliştirir ve çocuk, müdahale edilmezse kanıksayıncaya kadar oyun oynar. Çocuklardan, gelişim düzeylerinin üstünde beklentilere girilmemelidir. Onun gelişim düzeyinin çok ilerisindeki bir oyuncakla, tam o oyuncağın amaçlarına göre oynamasını; bunu başaramayınca da sabırsızca ikazlar ve teşvikler yapılması, çocukta bir tepki ve isteksizlik doğurur. Çocuk özgürce oyun oynamalıdır. Bazı anne-babalar sürekli olarak, çocukları sormasa da onlara bir şeyler hakkında bilgi verme ihtiyacı hissederler. Çocuklar sormadan onlara bilgi yağdırmak da doğru değildir. Çocuklar soru sormaya teşvik etmeli ve sorularına, onların anlayabilecekleri cevaplar vermelidir.

6. Çocukların kendi kendilerine belirli bir süre oyun oynamalarına izin vermek(Oyun sırasında, eğer çocuklar istiyorlarsa veya çözüp halledemedikleri bir sorun varsa yardım etmelidir. Yoksa durmadan öğüt vermek, çocuklara oyun öğretmeye kalkmak, kendisi oynayıp çocuklara seyrettirmek doğru değildir. Anne-babalar, çocukların oyunlarını izlediklerini bile hissettirmemelidirler. Çocuklar oyunlarının seyircisiz olmasını isteriler. Eğer anne-baba çocuğu izliyor, çeşitli yerlerde ikaz veya pohpohlama hareketlerinde bulunuyorlarsa çocuklar bundan rahatsız olacaklar, ya da oyun bir gösteri biçimine girecektir. Çocuklara bu yastıklardan, tahtalardan ev yapılamayacağını ikaz etmek, evin penceresinin, kapısının eksik olduğunu söylemek; çok mükemmel bir ev yapıp çocuğa göstermek de sakıncalıdır. Çocuğun oyunlarında da mükemmel olması beklenilmemeli, her yanlışa dikkat çekilmemelidir. Çocukları doğru oynamadıkları, iyi yapmadıkları seklinde suçlamak, onlarda başkalarının kendilerinden daha güzel yaptıkları, kendi çalışmalarından memnun olunmadığı duygusunu uyandırır. Bunun sonucunda çocuk kendisini başarısız, beceriksiz olarak görmeye baslar. Artık kendine has buluşları olamaz, oyunda aktiflikten pasifliğe geçer, bir seyirci olur. Çocuğun sık sık "Ben bunu yapamam" demesi, anne-babalar için bir alarm işareti olmalıdır ve çocuğa, onun oyunlarına karsı vaziyet alışlar düzeltilmelidir. Özellikle tek çocuklu ailelerde anne-babalar çocuklarıyla gereğinden fazla ilgilenirler, her zaman onlar üzerinde titrerler. Çok çocuklu aileler de tam aksi, çocuklarıyla hiç ilgilenmezler veya çocuklara eşit davranmazlar. Bu hususlarda dikkatli davranacak ve fedakârlık yapacaklar, anne-babalardır.

7. Diğer çocuklarla ortak oyunlar oynamalarına yardım etmek (Küçük çocuklar hayatlarının baslangıcında hiç de sosyal değildirler. Özellikle oyunlarda, yanyana ama birbirleriyle iliski kurmadan, kendi dünyalarında oynarlar. Beraber oynamayı ise biraz büyüyünce ve yetişkinlerin yardımıyla öğrenirler. Ama tek çocuklu ailelerde bu büyük bir sorundur. Çocuk yasıtlarıyla nadiren bulusur. Ama hep anne-babayla iliskide bulunur. Okula gidinceye kadar diğer çocuklarla sosyal iliskilere girmemiolan çocukların, okulda diğer öğrencilerle anlasabilmeleri ve dostluklar kurmaları çok güç olacak; hattâ bu tüm hayat boyunca devam edecektir. Ama çocuklar küçük yaslardan birbirleriyle beraber oynamayı öğrenirler. Burada annebaba ve okul öncesi eğitim kurumları ilgililerinin önemli rolleri vardır. Evlerde ve anaokullarında çocuklar arası iliskiler kurmak ve ortaklasa oyunlar oynamalarını sağlamak konusunda yetişkinlerin yardımları gerekir. Çünkü baslangıçta doğal olarak bazı güçlükler çıkacaktır. Oyuncak, en büyük anlasmazlık konusudur. Herkes oyuncağa sahip olmak ister, kavgalar çıkar, Çocuklar için kavga ne kadar kolaysa, barısmak da o kadar çabuk olur. Çünkü çocuklarda birlikte oynama arzuları daha kuvvetlidir. Çocuklar, aralarındaki anlasmazlıkları çözmeyi yavayavasöğrenirler. Bu çözümde, yakın çevredeki yetişkinlerin kendi aralarındaki ve çocuklarıyla kendi aralarındaki anlasmazlıkları nasıl çözdükleri en önemli etken olmaktadır. Eğer, bu baskı ve kuvvet yoluyla oluyorsa çocuklar da aralarında çıkan anlasmazlıkları bu yolla çözmekte; konusup anlasma ve ikna yolu ile oluyorsa, çocuklar da bunu kullanmaktadırlar.).

8. Çocukların oyuncaklarına saygı göstermek (Büyükler nasıl kendi kitapları, plakları, değerli esyaları üzerinde titrerlerse; çocuklar da oyuncaklarına karsı öylesine titiz davranırlar. Oyuncaklar, çocukların malıdır. Anne-babalar çocuklara sormadan bu oyuncakları atarlar veya baskalarına verirlerse bu, çocukta olumsuz etki yapar. Çocukların oyuncaklarına ve onları kullanma biçimlerine saygı göstermelidir. Kardeşler arasında da oyuncak mübadelesi ve devri yapılmasında kırıcı olmadan arabuluculuk yapmalı; büyük kardeslerin oyuncaklarını küçüklere vermelerini ve yakın yastakilerin oyuncak değis-tokuslarını sağlamalıdır.).

9. Kız ve oğlan oyuncakları arasında fark gözetmemek (Geleneksel toplumlarda, kökü tarihin derinliklerine uzanan keskin bir rol bölümü vardır. Kadın ve erkek rolleri birbirinden tamamen ayrıdır. Erkeğin kadın isleri yapması nasıl mizah konusu olmuşsa, erkekçe davranışlar gösteren kadınlar da ayıplanmıştır. Ama çağdaş hayat şartları, aile ve meslek hayatında kadın-erkek ayrımını kaldırmış, her iki cins de aynı islerde yan yana çalışmaya başlamıslardır. Ev islerinde de aynı ortaklık sürmekte, gerektiğinde erkekler çocuğa bakıp bulaşık yıkamakta, kadınlar arabalarına binip pazara gitmektedirler. Bazı toplumlar, çocukları da bu rol ayrımına doğuştan itibaren hazırlamaya başlarlar. Elbise ve ayakkabıların renk ve şekillerinden oyuncaklara kadar her iki cinse de ayrı muamele yaparlar. Kız çocukları sürekli kadın rolü oynar, oğlanlar da erkek. Hattâ bir zaman sonra oyun grupları bile ayrılır. Bu ayrım çağdatoplumlarda ister istemez ortadan kalkacaktır. Çocuklar büyüklerin davranışlarını taklit edeceklerdir. Babası küçük bebeğe bakan oğlan niçin saçlı bebeklerle oynamasın? Kız çocuğu niçin annesi gibi taksilere özenmesin? Kendilerinin yasadıkları gerçeğe rağmen, bazı aileler çocuklarını hâlâ kız-erkek rolleri oynamaya zorlarlarsa, çatışma çıkar.

11. Çocukları, ortalığı toplayıp düzenlemeye alıştırırken abartmamak (Çocukların içinde yıkmak/ kırmak/ dökmek arzusu da vardır ama, esasen düzen arzusu daha kuvvetlidir. Eğer çocuğa yol gösterilirse ortalığı derileyip toplamayı, bazı şeyleri söküp takmayı, tahta bloklardan inşaat vs. yapmayı daha çok severler. Çocuğun kırmayı, bozmayı öğrenmesine ihtiyacı yoktur, ama yapmayı ve düzene koymayı öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için de anne-babalar çocuklarına bozulup yapılabilen oyuncaklar almalı, aksamları yatarken oyun odlarını veya ev içindeki oyuncaklarını düzene koymayı öğretmelidirler. Ama düzen duygusunun aşırısının da çocukları sıkacağını, oyun ortamlarını istedikleri gibi kuramadıklarında oyun heveslerini kaçıracağını unutmamak lâzımdır.